Úvodní stránka

Počítačová gramotnost

Skupiny

Ostatní

Ostré testy

Kontakt

Prudký rozvoj informačních technologií s sebou přinesl i požadavek na stanovení objektivního minima znalostí, které člověk potřebuje mít, aby mohl informační technologie efektivně využívat. Tomuto minimu znalostí se říká počítačová gramotnost.

 

Obsah tohoto minima je určen pro běžné uživatele, u kterých se nepředpokládá předchozí hlubší vzdělání ani znalosti z oblasti výpočetní techniky. Toto minimum znalostí je rozděleno do následujících okruhů čítajících celkem sedm témat:

- přehled o základních pojmech používaných v IT

- vztahy mezi těmito pojmy

- vzorové testy

 

 

Základy informačních technologií

POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST

I N F O R M A T I K A

servisní stránky pro účely výuky

- operační systém

- správa souborů

- vzorové testy

Používání PC

- práce s textem

- práce s grafickými objekty

- vzorové testy

 

 

Textový editor

- tvorba tabulek a grafů

- vkládání vzorců a funkcí

- vzorové testy

Tabulkový kalkulátor

- vyhledávání informací

- práce s elektronickou poštou

- vzorové testy

Služby informačních sítí

- tvorba místních i webových prezentací

- publikování prezentací

- vzorové testy (různé)

 

Prezentace

- filosofie práce s databází

- shromažďování a třídění dat

- vzorové testy

 

Databáze

· Zatím není k dispozici

Textové pole: OKRUH  I.
Textové pole: OKRUH  II.
Textové pole: OKRUH  III.

- vzorové testy (různé)

- doporučená literatura

- zajímavé odkazy

 

 

Tipy pro další vzdělávání

Textové pole: DALŠÍ INFORMACE

[Úvodní stránka]      [Počítačová gramotnost]     [Skupiny]     [Ostatní]     [Ostré testy]  

TOPlist