Úvodní stránka

Počítačová gramotnost

Skupiny

Ostatní

Ostré testy

Kontakt

Tato část hovoří především o využití informačních sítí z pohledu dvou masově využívaných služeb - WWW tzn. sdílení informací umístěných na webových stránkách a jejich vyhledávání pomocí browseru nebo-li prohlížeče a e-mailu  tedy elektronické pošty jako komunikačního prostředku.

Služby informačních sítí

I N F O R M A T I K A

servisní stránky pro účely výuky

Textové pole: MANUÁLY:

· Outlook

Textové pole: VZOROVÉ TESTY:

· Zatím nejsou k dispozici

· Zatím nejsou k dispozici

· Zatím nejsou k dispozici

[Úvodní stránka]      [Počítačová gramotnost]     [Skupiny]     [Ostatní]     [Ostré testy]  

TOPlist