Úvodní stránka

Počítačová gramotnost

Skupiny

Ostatní

Ostré testy

Kontakt

OSTRÉ TESTY

I N F O R M A T I K A

servisní stránky pro účely výuky

· Tato stránka obsahuje aktualizované ostré testy používané pouze při zkouškách. Vzorové testy lze nalézt ve výkladových sekcích a rovněž v odkazu Informace skupinám.

Textové pole: ZADÁNÍ:

· zadání 06   +   příloha 1   +   příloha 2

· zadání 07    +   dopis.doc   +   klienti.mdb

· zadání 05   +   příloha 1   +   příloha 2

· zadání 08    +   klienti.mdb

· zadání 11   +   příloha

· zadání 12   +   příloha

· zadání 13   +   příloha

        příloha 1   +   příloha 2   +   příloha 3

        příloha 1  +  příloha 2  +  příloha 3  +  příloha 4

· zadání 14   +   příloha

· zadání 18   +   příloha

· zadání 19   +   příloha

        příloha 1   +   příloha 2   +   příloha 3

        příloha 1   +   příloha 2

        příloha 1   +   příloha 2   +   příloha 3

        příloha 1  +  příloha 2  +  příloha 3  +  příloha 4

        příloha 1  +  příloha 2

        příloha 1  +  příloha 2   +  příloha 3  +  příloha 4

        příloha 1  +  příloha 2

[Úvodní stránka]      [Počítačová gramotnost]     [Skupiny]     [Ostatní]     [Ostré testy]  

TOPlist

        příloha 1  +  příloha 2

         příloha 1  +  příloha 2  +  příloha 3  +  příloha 4

        příloha 1  +  příloha 2

Textové pole:     příloha 1  +  příloha 2  +  příloha 3
Textové pole: Závěrečný test 10  (zadání):
Textové pole:     příloha 4  +  příloha 5